Trust Board

LATE SHRI KANTILAL B. DEDHIA  FOUNDER PRESIDENT
SHRI CHAMPALAL G. PARESKH CHAMPALAL GROUP 9426218051
SHRI KUMARPAL K.SHAH MAHAVIR BLOCK INDUSTRIES 9879797394
SHRI PRABHULAL K. SANGHVI ANAND SCREEN 9979881720
SHRI ROHITBHAI M.SHAH MANOCO INDUSTIRES 9825225155
SHRI PARASMAL G. NAHATA CHIRAI SALT INDIA P.LTD 9825225181
SHRI BABULAL M. NAHATA HARISH PROCESSORS 9825228398
SHRI RAMESHBHAI A. SINGHVI FRIENDS GROUP 9825226014
SHRI SEVANTILAL C.SHAH S.C.CHEMICALS 9825019664
SHRI GAUTAMBHAI B. SHAH VIKRAM GLASS 9426961634
SHRI SURESHBHAI S. SHAH REPRO RESINS 9825225175
SHRI PRAKASHBHAI M. JAIN MARUTI APPARELS 9427209237
SHRI RAJUBHAI T. JAIN GHANSHYAM ENTRPRISE 9825225156
SHRI RASIKLAL N. SHAH SHAH ENG.CO. 9821152434
MRS. SWATIBEN KARANI SHARDA METALS 9375325326